O programu

uvod

Úvod

S neustálým rozvojem nových medicínských poznatků a léčebných postupů je obtížné si najít čas a vše sledovat. Proto vznikl vzdělávací program Dialýza v praxi, ve kterém Vám renomovaní odborníci nabízejí aktuální vědecké poznatky převedené do praxe.

Vzdělávací program po odborné stránce spoluvytvářejí renomované osobnosti současné medicíny, jejichž odbornost, profesionální zkušenosti, nezávislý vhled a vlastní invence jsou jádrem myšlenky projektu.

Věříme, že připravený program naplní Vaše očekávání a pomůže Vám najít odpovědi na otázky z Vaší každodenní profesionální praxe.

Charakteristika a cíl programu

Vzdělávací program nabízí workshopy zaměřené na aktuální potřeby zdravotnických profesionálů nejen v oblasti nefrologie. 

Program je založen na osvědčeném konceptu interaktivního pojetí vzdělávání, kdy jsou účastníci prostřednictvím simulovaných situací přímo vtaženi do děje, a řešení konkrétní problematiky. V malé studijní skupině mohou vzájemně diskutovat, podělit se o své zkušenosti, a načerpat tak mnohem více konkrétních a praktických informací.

Program Dialýza v praxi doplňuje systém celoživotního vzdělávání lékařů a sester a jeho kvalita je garantována nezávislou Vědeckou radou. 

 

 

Cíl programu

Technologie i medicínské postupy se neustále mění a je nutné tento trend zohlednit
i v oblasti vzdělávání. Kvalitní edukace jde ruku v ruce s kvalitou poskytované péče
a proto se společnost Fresenius Medical Care rozhodla podpořit vzdělávání lékařů,
sester a dalších zdravotnických pracovníků.

Program Dialýza v praxi svým zaměřením doplňuje vzdělávací příležitosti medicínských profesionálů a svojí nabídkou překračuje hranice oboru nefrologie. Vzdělávací moduly jsou připraveny i pro další související profesní skupiny lékařů a sester, které se na péči o dialyzované pacienty podílejí.

Komu je program určen

Vzdělávací program je určen všem zájemcům, kteří svým aktivním přístupem a otevřeností k novým trendům mají možnost využít nově nabyté poznatky při řešení konkrétních situací v každodenní praxi. Aktuální poznatky současné medicíny nabízí program těmto profesním skupinám:

Nefrologové a intenzivisté

Jsou to především lékaři dialyzačních středisek a jednotek intenzivní péče, kteří zde naleznou aktuální informace z oboru a budou moci diskutovat o mnoha klíčových tématech eliminačních metod. Z workshopů si pak odnesou konkrétní praktická doporučení pro svou každodenní praxi.

Sestry z dialyzačních středisek, jednotek intenzivní péče a další zdravotnický personál

Nelékařský zdravotnický personál dialyzačních středisek a intenzivistických úseků nemocnic zde bude moci podrobně diskutovat a načerpat mnoho námětů pro svou ošetřovatelskou praxi, samozřejmě s důrazem na nové ošetřovatelské postupy.

Vědecká rada a garance odbornosti

Kvalita programu je garantována nezávislou Vědeckou radou. Tento panel odborníků sestavuje témata, určuje náplň kurzů a ustanovuje lektory, kteří vzdělávací program povedou. Vědecká rada je složena z čelních představitelů a významných osobností současné medicíny

Program Dialýza v praxi doplňuje systém celoživotního vzdělávání lékařů a sester. Absolvent workshopu získá „Certifikát o účasti na postgraduálním vzdělávacím semináři“.

Workshopy pro lékaře jsou akreditovány podle stavovských předpisů České lékařské komory. 

 

Složení Vědecké rady pro období 2019–2022:

MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, Dr.Sc., MBA

doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.

Mgr. Ivana Lupoměská

Mgr. Jindra Kracíková

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FERA, FASN

MUDr. Michaela Ságová

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.